Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm phẩy

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm phẩy

Bài làm:

Câu có dấu chấm phẩy được in đậm:

Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn, đó là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tình yêu ấy thường trực trong trái tim mỗi người dân yêu nước và khi đất nước đứng trước hoàn cảnh kẻ thù xâm lược bờ cõi, tình yêu ấy đã biến thành hành động thiết thực. Tất cả nhân dân đều ra sức chuẩn bị cho kháng chiến: những thanh niên trai tráng xung phong ra trận; những người dân ở hậu phương ra sức sản xuất để cung cấp gạo cho tiền phương; những kiều bào nước ngoài đóng góp; những mà mẹ chăm sóc và nuôi giấu cá bộ cách mạng. Mỗi người một hành động, đều thể hiện tình yêu nước và đóng góp công sức cho dân tộc Việt Nam. Tinh thần đoàn kết ấy đã làm nên thắng lợi vẻ vang cho đất nước.

  • Tác dụng của dấu chấm phẩy: đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp
  • 207 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2