Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản đề nghị và một tình huống

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 138 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản đề nghị và một tình huống phải viết báo cáo (Không lặp lại các tình huống đã có trong sách giáo khoa)

Bài làm:

  • Tình huống cần viết văn bản đề nghị: Hệ thống thoát nước của khu tập thể nhà em đang ở đã xuống cấp, hiện tượng rò rỉ và thoát nước chậm ảnh hưởng tới cuộc sống
  • Tình huống phải viết báo cáo: Tổng kết kết quả học tập năm học 2015-2016 của lớp
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021