Mỗi câu đặc biệt và rút gọn em vừa tìm được trong bài tập trên có tác dụng gì

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 29 sgk ngữ văn 7 tập 2
Mỗi câu đặc biệt và rút gọn em vừa tìm được trong bài tập trên có tác dụng gì

Bài làm:

Mỗi câu đặc biệt và rút gọn trong bài tập trên có tác dụng như sau:
a. Câu rút gọn nhằm làm cho câu văn ngắn gọn và súc tích hơn, không bị lặp thừa chủ ngữ.
b. Câu đặc biệt “ba giây… Bốn giây… Năm giây…” nhằm xác định thời gian gợi tả.
“Lâu quá” diễn tả trạng thái cảm xúc của nhân vật.
c. “Một hồi còi”: Thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng.
d. Câu rút gọn nhằm làm cho câu văn tránh bị trùng lặp lại chủ ngữ

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021