Hãy bổ sung luận cứ cho các kết luận sau

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 33 sgk ngữ văn 7 tập 2

Hãy bổ sung luận cứ cho các kết luận sau :

a. Em rất yêu trường em

b. Nói dối rất có hại

c. … nghỉ một lát nghe nhạc thôi

d. …trẻ em cần biết nghe lời cha mẹ

e. … em rất thích đi tham quan

Bài làm:

a. Em rất yêu trường em ( vì nó rất đẹp / vì ở đó em được học nhiều điều bổ ích..)

b. Nói dối rất có hại ( vì sẽ làm mất lòng tin của mọi người / vì sẽ làm mất thiện cảm trong mắt người khác..)

c. ( Mệt quá / Xong bài tập rồi ..) nghỉ một lát để nghe nhạc thôi.

d. (Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ, trăm đường con hư nên) trẻ em cần biết nghe lời cha mẹ.

e. (Đi tham quan sẽ biết thêm được nhiều điều mới lạ nên ) em rất thích đi tham quan.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021