Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Đức tính giản dị của Bác Hồ

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Đức tính giản dị của Bác Hồ "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Qua văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ, chúng ta hiểu rằng: cùng với nhiều phẩm chất cao quý khác, giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, Bác Hồ cũng giản dị trong lời nói và bài viết. Ở Bác Hồ, đời sống vật chất giản dị hoà hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp.
  • Ở bài văn này, tác giả không chỉ trình bày những điều mình biết về Bác Hồ mà còn biểu hiện biết bao tình cảm kính yêu, trân trọng Bác, những bài học đạo đức cao đẹp mà mình đã tiếp nhận từ tấm gương sáng ngời Hồ Chí Minh.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Có dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc, có sức thuyết phục.
  • Lập luận theo trình tự hợp lí.
  • Hệ thống luận cứ đầy đủ, xác đáng, chặt chẽ
  • Bình luận sâu sắc, chưa đựng tình cảm của người viết
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021