Viết đoạn văn, chủ đề tự chọn có sử dụng câu đặc biệt và câu rút gọn

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Viết đoạn văn, chủ đề tự chọn có sử dụng câu đặc biệt và câu rút gọn

Bài làm:

Viết đoạn văn:

Lại mưa. Cả tuần nay trời đổ mưa như chút nước. Tôi nhìn lên mái hiên trước nhà. Trời bỗng tối sầm và mây đen kéo đến. Những con. Tiếng sấm. Tiếng sét. Tất cả đều dữ dội, dồn dập như cơn thịnh nợ của trời xanh giáng xuống, khiến mọi người ngoài đường đều vội vàng chạy tìm nơi trú mưa.

  • Câu đặc biệt: lại mưa
  • Câu rút gọn: Những con gió. Tiếng sấm. Tiếng sét.
  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021