Hãy tìm hiểu bố cục của bài văn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 sgk ngữ văn 7 tập 2
Hãy tìm hiểu bố cục của bài văn.

Bài làm:

Văn bản có bố cục gồm 3 phần:

  • Mở bài - đoạn 1 (Câu đầu tiên): Nêu vấn đề thói quen và thói quen tốt trong xã hội.
  • Thân bài – đoạn 2,3,4 (từ Hút thuốc lá đến rất nguy hiểm): bàn về tác hại của những thói quen xấu và sự cần thiết phải loại bỏ những thói quen xấu đó.
  • Kết bài (Phần còn lại): kêu gọi mọi người loại bỏ thói quen xấu, có ý thức tạo ra nếp sống văn minh cho xã hội
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2