Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng

Bài làm:

Hôm nay, trường tôi phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng núi còn gặp nhiều khó khăn. Thông qua các thông tin do cô tổng phụ trách cung cấp, chúng tôi được biết các bạn không có sách vở, thậm chí là quần áo ấm để mặc giữa mùa đông lạnh giá. Vì vậy, các bạn trong lớp đều hồ hởi chuẩn bị những món đồ không dùng đến để dành tặng các bạn. Chỉ sau hai ngày phát động, lớp tôi đã đóng góp được 20 chiếc áo khoác, 15 chiếc áo len, 30 quyển vở, 28 bộ sách giáo khoa… Những món quà nhỏ của chúng tôi hi vọng sẽ giúp đỡ được phần nào khó khăn của các bạn học sinh.

  • Tác dụng cảu dấu chấm lửng: Tỏ ý còn nhiều sự vật chưa liệt kê hết.
  • 188 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021