Chọn trong các bài văn đó một bài mà em thích, và cho biết văn biểu cảm có những đặc điểm gì

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 139 sgk Ngữ Văn 7 tập hai

Chọn trong các bài văn đó một bài mà em thích, và cho biết văn biểu cảm có những đặc điểm gì

Bài làm:

Tham khảo đáp án tại đây

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021