Đề cương ôn tập ngữ văn 7 học kì 2

  • 1 Đánh giá

Bài Đề cương ôn tập Ngữ Văn 7 học kì II sẽ tổng kết hết kiến thức đã học từ đầu học kì đến giờ. Các kiến thức bao gồm phần Văn bản, tiếng Việt và phần Tập làm văn. KhoaHoc xin tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. Kiến thức trọng tâm

Đề cương ôn tập sẽ gồm 3 phần chính:

1. Tổng kết phần văn bản

2. Phần tiếng Việt

3. Phần Tập làm văn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Các tác phẩm trọng tâm trong chương trình ngữ văn 7 kì 2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2