Có thể chuyển các trạng ngữ nói trên sang những vị trí nào trong câu

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 39 sgk ngữ văn 7 tập 2

Có thể chuyển các trạng ngữ nói trên sang những vị trí nào trong câu?

Bài làm:

  • Trạng ngữ có thể nằm ở đầu câu: Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.
  • Trạng ngữ nằm ở cuối câu: Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.
  • Trạng ngữ có thể nằm ở giữa câu: Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021