Trắc nghiệm hoá 9 chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 9 chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt khác, để tác dụng vừa hết m gam X cần 12,32 lít clo (đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

 • A. 2,8 gam
 • B. 5,6 gam
 • C. 8,4 gam
 • D. 11,2 gam

Câu 2: Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt khác, để tác dụng vừa hết m gam X cần 12,32 lít clo (đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

 • A. 2,8 gam
 • B. 5,6 gam
 • C. 8,4 gam
 • D. 11,2 gam

Câu 3: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số trong phương trình hoá học của phản ứng là

 • A. 4.
 • B. 5.
 • C. 6.
 • D. 7.

Câu 4: Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là oxi, clo, hiđroclorua. Để phân biệt các khí đó có thể dùng một hóa chất là

 • A. quì tím ẩm
 • B. dd NaOH
 • C. dd
 • D. dd brom

Câu 5: Dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hipoclorit được gọi là gì?

 • A. Nước gia-ven
 • B. Nước muối
 • C. Nước axeton
 • D. Nước cất

Câu 6: Thành phần chính của xi măng là:

 • A.
 • B. Đất sét, đá vôi, cát.
 • C.
 • D.

Câu 7: Dung dịch nước clo có màu gì?

 • A. Xanh lục
 • B. Hồng
 • C. Tím
 • D. Vàng lục

Câu 8: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

 • A. 0,8 gam.
 • B. 8,3 gam.
 • C. 2,0 gam.
 • D. 4,0 gam.

Câu 9: Cacbon gồm những dạng thù hình nào?

 • A. Kim cương, than chì, than gỗ.
 • B. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
 • C. Kim cương, than gỗ, than cốc.
 • D. Kim cương, than xương, than cốc.

Câu 10: Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là

 • A. đồng (II) oxit và mangan oxit.
 • B. đồng (II) oxit và magie oxit.
 • C. đồng (II) oxit và than hoạt tính.
 • D. than hoạt tính.

Câu 11: “Nước đá khô“ không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

 • A. CO rắn
 • B. rắn
 • C. rắn
 • D. rắn

Câu 12: Khí CO điều chế trong phòng TN thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để loại bỏ HCl và hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta dùng

 • A. Dung dịch NaOH đặc.
 • B. Dung dịch bão hoà và dung dịch $H_{2}SO_{4}$ đặc
 • C. Dung dịch đặc.
 • D. Dung dịch bão hoà và dung dịch $H_{2}SO_{4}$ đặc

Câu 13: Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. Tính nồng độ mol của muối trung hòa thu được sau phản ứng (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

 • A. 0,533M
 • B. 0,133M
 • C. 0,333M
 • D. 0,233M

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 20 gam một oxit kim loại bằng dung dịch loãng thu được 50 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao cần V lít khí CO (đktc). Giá trị của V

 • A. 2,80
 • B. 5,60
 • C. 6,72
 • D. 8,40

Câu 15: X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

 • A. C
 • B. N
 • C. S
 • D. P

Câu 16: Cho khí tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Dung dịch có màu nào?

 • A. Xanh
 • B. Đỏ
 • C. Tím
 • D. Không màu

Câu 17: Cặp chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau?

 • A. HCl và .
 • B. và $K_{2}CO_{3}$.
 • C. và NaCl.
 • D. và $NaHCO_{3}$.

Câu 18: Cho 3,69 gam hỗn hợp 3 muối: ; $Na_{2}CO_{3}$ và $ZnCO_{3}$ tác dụng vừa đủ với dung dịch $H_{2}SO_{4}$. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,77 gam muối khan. Thể tích khí $CO_{2}$ sinh ra là:

 • A. 0,224 lít
 • B. 0,448 lít
 • C. 0,672 lít
 • D. 0,896 lít

Câu 19: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

 • A. chu kỳ 3, nhóm II.
 • B. chu kỳ 3, nhóm III.
 • C. chu kỳ 2, nhóm II.
 • D. chu kỳ 2, nhóm III.

Câu 20: Hỗn hợp , $CaSO_{4}$ được hoà tan bằng axit $H_{2}SO_{4}$ vừa đủ. Sau phản ứng đun nóng cho bay hơi nước và lọc được một lượng chất rắn bằng 121,43% lượng hỗn hợp ban đầu. Phần trăm khối lượng , $CaSO_{4}$ trong hỗn hợp đầu lần lượt là

 • A. 55,92%; 44,08%
 • B. 59,52%; 40,48%
 • C. 52,59%; 47,41%
 • D. 49,52%; 50,48%
Xem đáp án
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021