Trắc nghiệm sinh học 10 chương 3: Virus và bệnh truyền nhiễm (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 10 chương 3: Virus và bệnh truyền nhiễm (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vỏ ngoài của virut có bản chất:

 • A. Một lớp lipit và protein
 • B. Lớp lipit kép và protein
 • C. Lớp lipit kép
 • D. Một lớp protein

Câu 2: Phago SPO1 là loại phago độc độc đối với vi khuẩn Bacillus subtillis (một loại vi khuẩn G−). Khi bổ sung phago này vào dịch huyền phù Bacillus subtillis trong môi trường đẳng trương có bổ sung lizozim, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Phago nhiễm được vào vi khuẩn vì có tế bào chủ phù hợp
 • B. Phago không nhiễm được vào vi khuẩn, vì vi khuẩn bị trương vỡ trong môi trường đẳng trương có bổ sung lizozim
 • C. Phago không nhiễm được vào vi khuẩn, vì không có thụ thể cho phago bá, vào
 • D. Cả phago và vi khuẩn đều bị tiêu diệt trong môi trường có bổ sung lizozim

Câu 3: Cấu tạo của virut trần gồm có:

 • A. axit nucleic và capsit
 • B. axit nucleic, capsit và vỏ ngoài
 • C. axit nucleic và vỏ ngoài
 • D. capsit và vỏ ngoài

Câu 4: Virut là một dạng sống kí sinh nội bào bắt buộc vì:

 • A. Bộ gen của virut chỉ có một sợi ADN hoặc ARN
 • B. Có cấu tạo đơn giản
 • C. Kích thước siêu nhỏ và không có thành tế bào
 • D. Tổng hợp các thành phần cấu tạo phải nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào chủ

Câu 5: Điều nào sau đây là đúng về thuốc trừ sâu từ virut?

 • A. Là thuốc trừ sâu bị nhiễm virut
 • B. Là thuốc trừ sâu sử dụng để tiêu diệt virut
 • C. Là chế phẩm chứa virut mà những virut này gây hại cho một số sâu hại nhất định; chế phẩm này được sử dụng làm thuốc trừ sâu
 • D. Là chế phẩm gồm những hợp chất là protein mà các protein này được tạo nên từ những gen thuộc hệ gen của virut

Câu 6: Bệnh HIV/AIDS truyền từ mẹ sang con theo con đường

 • A. Truyền dọc, do động vật trung gian mang virut HIV từ mẹ truyền sang con
 • B. Truyền dọc, HIV từ mẹ truyền sang thai qua nhau thai
 • C. Truyền dọc, HIV từ mẹ truyền sang con qua sữa mẹ hoặc do tác động gì đó khi mẹ sinh con
 • D. Cả A, B và C

Câu 7: Bệnh không phải là bệnh truyền nhiễm là

 • A. viêm gan A
 • B. bạch tạng
 • C. cúm
 • D. lao

Câu 8: Khi nói về miễn dịch dịch thể, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Miễn dịch dịch thể mang tính chất bẩm sinh, bao gồm các yếu tố bảo vệ tự nhiên của cơ thể
 • B. Miễn dịch dịch thể được thể hiện bằng sự sản xuất kháng thể có khả năng tương tác với các kháng nguyên
 • C. Miễn dịch dịch thể là miễn dịch có sự tham gia của các tế bào limpho T độc
 • D. Miễn dịch dịch thể là miễn dịch có sự tham gia của các kháng thể nằm trong dịch thể của cơ thể nhưng không phải do tế bào limpho B tiết ra

Câu 9: Khi nhiễm vi sinh vật gây bệnh, người ta thấy có kháng thể xuất hiện trong dịch thể của cơ thể như: máu, bạch huyết, màng phổi, dịch dạ dày,... Loại tế bào nào sau đây có khả năng sản sinh ra kháng thể đó?

 • A. Tế bào gan
 • B. Tế bào limpho
 • C. Tế bào limpho B
 • D. Tế bào limpho

Câu 10: Có bao nhiêu phương thức sau đây là phương thức lây truyền của bệnh truyền nhiễm?

 1. Lây truyền theo đường hô hấp
 2. Lây truyền theo đường máu
 3. Lây truyền qua niêm mạc bị tổn thương
 4. Lây truyền theo đường tiê hóa
 5. Truyền từ mẹ sang con
 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 11: Nếu trộn axit nucleic của chủng virut B với vỏ protein của chủng virut A tạo ra virut lai và cho lây nhiễm vào tế bào vật chủ. Nếu virut lai nhân lên thì các virut mới thuộc:

 • A. Giống chủng A
 • B. Giống chủng B
 • C. Vỏ giống A, lõi giống B
 • D. Vỏ giống A và B, lõi giống B

Câu 12: Quá trình tiềm tan là quá trình:

 • A. virut nhân lên và phá tan tế bào
 • B. ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường
 • C. phá vỡ tế bào chủ để phóng thích ra ngoài
 • D. lắp axit nucleic vào protein vỏ

Câu 13: HIV có thể tấn công tế bào

 • A. thần kinh
 • B. niêm mạc ruột
 • C. limpho T4
 • D. xương

Câu 14: Hoạt động nào sau đây diễn ra ở chu trình tan mà không diễn ra ở chu trình tiềm tan?

 • A. Sao chép axit nucleic
 • B. Bơm axit nucleic vào tế bào chủ
 • C. Sử dụng bộ máy và năng lượng của tế bào chủ tổng hợp các bộ phận cấu trúc virut
 • D. Sau khi nhân lên virut phá vỡ tế bào để giải phóng ra ngoài

Câu 15: Khi cơ thể đã bị nhiễm HIV nhưng không biểu hiện triệu chứng gì là đặc điểm của

 • A. dinh dưỡng cửa sổ
 • B. giai đoạn không triệu chứng
 • C. giai đoạn biểu hiện triệu chứng
 • D. A hoặc B

Câu 16: Mục đích của việc tiêm vacxin phòng bệnh là gì?

 • A. Đưa kháng thể vào cơ thể để tiêu diệt tác nhân gây bệnh
 • B. Đưa kháng nguyên vào cơ thể, kích thích cơ thể hình thành kháng thể
 • C. Đưa kháng nguyên vào cơ thể để tiêu diệt tác nhân gây bệnh
 • D. Đưa kháng thể vào cơ thể để tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh
Xem đáp án
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021