Trắc nghiệm sinh học 10 bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 10 bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đồng hóa ở vi sinh vật là quá trình:

 • A. Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • C. Phân giải chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • D. Tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng năng lượng

Câu 2: Ở vi sinh vật, lipit được tạo nên do sự kết hợp giữa các chất nào sau đây?

 • A. Glixerol và axit amin
 • B. Glixerol và axit béo
 • C. Glixerol và axit nucleic
 • D. Axit amin và glucozo

Câu 3: Vi sinh vật có khả năng tiết ra hệ enzim xenlulaza để phân giải xenlulozo trong xác thực vật nên con người có thể

 • A. Sử dụng chúng để làm giàu chất dinh dưỡng cho đất
 • B. Sử dụng chúng để làm giảm ô nhiễm môi trường
 • C. Phân giải polisaccarit và protein
 • D. Cả A, B

Câu 4: Dị hóa ở vi sinh vật là quá trình:

 • A. Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • C. Phân giải chất hữu cơ và tích lũy năng lượng
 • D. Tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng năng lượng

Câu 5: Sơ đồ đúng về quá trình tổng hợp nên là axit nucleic là

 • A. bazo nito + đường 5 cacbon + axit photphoric → nucleotit → axit nucleic
 • B. bazo nito + đường 5 cacbon + axit amin → axit photphoric → axit nucleic
 • C. bazo nito + đường 5 cacbon + axit amin → axit photphoric → axit nucleic
 • D. Glixerol + axit béo → nucleotit → axit nucleic

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Hô hấp là một hình thức hóa dị dương các hợp chất cacbonhidrat
 • B. Tất cả các loài thực vật đều hô hấp hiếu khí
 • C. Hô hấp hiếu khí là một quá trình oxi hóa các phân tử chất hữu cơ mà chất nhận electron cuối cùng là chất hữu cơ
 • D. Sản phẩm cuối cùng của quá trình phân giải đường là CO và HO

Câu 7: Ý nào sau đây là đúng?

 • A. Đồng hóa cung cấp nguyên liệu cho dị hóa
 • B. Dị hóa cung cấp nguyên liệu cho đồng hóa
 • C. Dị hóa chính là đồng hóa, những xảy ra ở các thời điểm khác nhau
 • D. Đồng hóa cung cấp năng lượng

Câu 8: Ý nào sau đây là sai về quá trình phân giải protein?

 • A. Quá trình phân giải protein phức tạp thành các axit amin được thực hiện nhờ tác dụng của enzim proteaza
 • B. Khi môi trường thiếu nito, vi sinh vật có thể khử amin của axit amin, do đó có hiện tượng khí amoniac bay ra
 • C. Khi môi trường thiếu cacbon và thừa nito, vi sinh vật có thể khử amin của axit amin, do đó có hiện tượng khí amoniac bay ra
 • D. Nhờ có tác dụng của proteaza của vi sinh vật mà protein của đậu tương được phân giải thành các axit amin

Câu 9: Muối chua rau, thực chất là tạo điều kiện để quá trình nào sau đây xảy ra?

 • A. Phân giải xenlulozo, lên men lactic
 • B. Phân giải protein, xenlulozo
 • C. Lên men lactic và lên men etilic
 • D. Lên men lactic

Câu 10: Hiện nay trên thị trường có các loại bột giặt sinh học. Bột giặt sinh học được hiểu theo nghĩa nào sau đây?

 • A. Có chứa chất tẩy rửa tổng hợp
 • B. Chứa enzym và nhiều chất tẩy rửa khác nhau
 • C. Chứa một hoặc nhiều enzym từ vi sinh vật
 • D. Chứa một loại chất tẩy rửa đặc thù

Câu 11: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic đồng hình?

 • A. Sản phẩm chỉ là axit lactic
 • B. Ngoài sản phẩm là axit lactic còn có rượu, axit axetic, CO2
 • C. Sản phẩm gồm axit lactic và CO2
 • D. Sản phẩm gồm axit lactic và O2

Câu 12: Glucozo dưới tác dụng của vi khuẩn lactic dị hình có thể bị biến đổi thành

 • A. Axit lactic, axit axetic, axit amin, etanol,...
 • B. Axit lactic, axit axetic, axit nucleic, etanol,...
 • C. Axit lactic, khí CO2, axit amin, etanol,...
 • D. Axit lactic, khí CO2, axit axetic, etanol,...

Câu 13: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic dị hình?

 • A. Sản phẩm chỉ là axit lactic
 • B. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, CO2
 • C. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, O2
 • D. Sản phẩm chỉ gồm axit amin

Câu 14: Khi nói về quá trình lên men lactic đồng hình, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Lên men lactic đồng hình là quá trình lên men mà sản phẩm tạo thành chỉ có axit lactic
 • B. Lên men đồng hình là quá trình lên men mà ngoài sản phẩm là axit lactic còn có rượu, axit axetic, glxerin, CO
 • C. Lên men lactic đồng hình là quá trình lên men mà sản phẩm tạo thành là axit lactic và CO
 • D. Lên men lactic đồng hình là quá trình lên men mà sản phẩm tạo thành là axit lactic và O

Câu 15: Ý nào sau đây là sai

 • A. Quá trình phân giải protein diễn ra bên trong tế bào dưới tác dụng của enzim proteaza
 • B. Lên men lactic là quá trình chuyển hóa thiếu khí đường glucozo, lactozo… thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic
 • C. Vi sinh vật sử dụng hệ enzim xenlulaza trong môi trường để biến đổi xác thực vật (chủ yếu là xenlulozo)
 • D. Sản phẩm duy nhất của quá trình lên men lactic dị hình là axit lactic

Câu 16: Hiện nay con người thường sử dụng đối tượng nào sau đây để sản xuất sinh khối, axit amin, chất xúc tác sinh học, gôm sinh học?

 • A. Động vật
 • B. Thực vật
 • C. Vi sinh vật
 • D. Enzym của vi sinh vật

Câu 17: Khi làm sữa chua, sữa từ dạng lỏng biến thành dạng sệt vì:

 • A. Vi khuẩn lên men tạo thêm nhiều protein là protein đông đặc lại
 • B. Khi lên men sữa chua tạo axit lactic làm thay đổi độ pH trong dung dịch gây biến tính protein
 • C. Trong môi trường giàu dinh dưỡng, vi khuẩn lactic sinh trưởng mạnh với số lượng lớn làm đông đặc dung dịch
 • D. Khi lên men sữa chua vi khuẩn lactic tạo thành các sợi protein liên kết thành mạng lưới làm đông đặc dung dịch

Câu 18: Trong quá trình tổng hợp polosaccarit, chất khởi đầu là

 • A. Axit amin
 • B. Đường glucozo
 • C. ADP
 • D. ADP – glucozo

Câu 19: Khi nói về hoạt động sản xuất rượu theo phương pháp thủ công, phát biểu nào dưới đây đúng?

 • A. Trong quá trinh ủ rượu, người ta luôn duy trì môi trường ở trạng thái yếm khí
 • B. Khi ủ rượu người ta cho thêm nước vào để hòa loãng rượu
 • C. Trong bánh men rượu chỉ có một loại vi sinh vật là nấm men
 • D. Quá trình ủ rượu chỉ có 1 giai đoạn: người ta trộn bột bánh men vào cơm, xôi, ngô chín... rồi ủ, sau đó đưa ra chưng cất thành rượu

Câu 20: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic đồng hình?

 • A. Sản phẩm chỉ là axit lactic
 • B. Ngoài sản phẩm là axit lactic còn có rượu, axit axetic, CO2
 • C. Sản phẩm gồm axit lactic và CO2
 • D. Sản phẩm gồm axit lactic và O2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 23 sinh 10: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật


 • 158 lượt xem