Giải bài 23 sinh 10: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

 • 1 Đánh giá

Vi sinh vật là nhóm sinh vật có cấu tạo đơn giản. Tuy nhiên, chúng vẫn thực hiện các chức năng sống, thậm chí sinh trưởng và sinh sản rất nhanh nhờ vào quá trình tổng hợp và phân giải các chất. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 23.

A. Lý thuyết

I. Quá trình tổng hợp

 • Vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp các thành phần của tế bào từ các hợp chất đơn giản hấp thụ từ môi trường.
  • Sự tổng hợp protein: n axit amin --> protein
  • Sự tổng hợp polisaccarit: (Glucose)n + ADP - Glucose --> (Glucose)n+1 + ADP
  • Sự tổng hợp lipit: từ glixerol và axit béo

II. Quá trình phân giải

1. Phân giải protein và ứng dụng

 • Diễn ra khi môi trường thiếu C và thừa N
 • Vi sinh vật tiết proteaza để phân giải protein thành các axit amin, và tiếp tục phân giải thành năng lượng cho hoạt động sống
 • Ứng dụng: làm nước mắm, nước chấm, ...

2. Phân giải polisaccarit và ứng dụng

Phân giải các polisaccarit thành các monosaccarit, sau đó thực hiện các con đường hô hấp tiếp theo:

 • Lên men latic
 • Lên men etilic
 • Phân giải xenlulozo

III. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải

 • Tổng hợp và phân giải là hai quá trình ngược chiều nhau nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào.
 • Con người đã sử dunnngj mặt lợi và hạn chế mặt có hại của 2 quá trình nhằm phục vụ cho đời sống và bảo vệ môi trường

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trangg 94 - sgk Sinh học 10

Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 - sgk Sinh học 10

Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Đặc điểmLên men LacticLên men rượu
Loại vi sinh vật
Sản phẩm
Nhận biết

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 - sgk Sinh học 10

Tại sao khi để quả vải chín 3-4 ngày có mùi chua?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật


 • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan