Giải bài 19 sinh 10: Giảm phân

 • 1 Đánh giá

Giảm phân là hình thức phân bào giảm nhiễm xảy ra ở các cơ quan sinh sản. Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng chỉ có 1 lần ADN nhân đôi. Qua quá trình này, từ 1 tế bào ban đầu cho ra 4 tế bào con với số lượng NST giảm đi 1 nửa. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

Kết quả hình ảnh cho giảm phân

I. Giảm phân I

1. Kì đầu I

 • Các NST kép bắt cặp, tiếp hợp với nhau và có thể xảy ra trao đổi chéo
 • NST dần co xoắn, thoi phân bào hình thành và đính vào 1 phía của tâm động
 • Màng nhân và nhân con tiêu biến

2. Kì giữa I

 • NST co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

3. Kì sau I

 • Mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về 1 cực của tế bào

4. Kì cuối I

 • NST dãn xoắn
 • Màng nhân và nhân con xuất hiện
 • Thoi phân bào tiêu biến

=> Kết quả: Sau giảm phân I, từ 1 tế bào (2n NST đơn) tạo ra 2 tế bào (n NST kép)

II. Giảm phân II

 • Diễn biến cơ bản giống nguyên phân, gồm các kì: kì đầu II, kì giữa II, kì sau II, kì cuối II

=> Kết quả: Sau giảm phân, từ 1 tế bào (2n NST đơn) tạo ra 4 tế bào (n NST đơn).

III. Ý nghĩa của giảm phân

 • Giảm phân kết hợp với thụ tinh và nguyên phân là cơ chế đảm bảo việc duy trì bộ NST đặc trưng và ổn định cho loài.
 • Góp phần cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên, tiến hóa

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Mô tả tóm tắt các kì của giảm phân I.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hiện tượng các NST tương đồng bắt đầu với nhau có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 19: Giảm phân


 • 19 lượt xem
Chủ đề liên quan