Giải bài 1 sinh 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống

  • 1 Đánh giá

Thế giới sống được tổ chức theo hệ thống các cấp độ từ bé đến lớn.Các cấp độ đó là gì? Chúng có liên hệ với nhau như thế nào? chúng ta được học trong bào này.

A. Lý thuyết

1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

  • Các cấp tổ chức của thế giới sống từ nhỏ tới lớn:

Phân tử --> bào quan --> tế bào --> mô --> cơ quan --> hệ cơ quan --> cơ thể --> quần thể --> quần xã --> hệ sinh thái --> sinh quyển

2. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

a. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

  • Mỗi cấp tổ chức sống có các đặc tính nổi trội do sự tương tác của các cấp tổ chức thấp hơn hình thành.
  • Các cấp tổ chức cơ bản: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

b. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

  • Hệ thống mở: Mọi cấp tổ chức sống đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường.
  • Các cấp tổ chức có khả năng tự điều chỉnh, điều hòa để tồn tại và phát triển

c. Thế giới sống liên tục tiến hóa

  • Sự sống không ngừng tiến hóa tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng nhưng lại thống nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Nêu một số ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a. Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b. Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c. Chúng đều có chung một tổ tiên.

d. Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống


  • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan