Virut thực vật lan truyển theo con đường nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 124 - sgk Sinh học 10

Virut thực vật lan truyển theo con đường nào?

Bài làm:

  • Virut thực vật lan truyền nhờ côn trùng (bọ tri, bọ rày...) một số lan truyền qua phấn hoa, qua hạt, qua các vết xây xát do dụng cụ bị nhiễm gây ra.
  • Sau khi nhân lên trong tế bào, virut chuyển sang tế bào khác qua cầu sinh chất nối giữa các tế bào và cứ thế lan rộng ra.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021