Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 91 - sgk Sinh học 10

Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

Bài làm:

  • Trong các môi trường tự nhiên, vi sinh vật có mặt ở khắp nơi, trong các môi trường và điều kiện sinh thái rất đa dạng.
  • Ví dụ, vi khuẩn lên men lactic, lên men êtilic; nấm rượu vang; nấm men cadina albicans gây bệnh ở người.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021