Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.

Bài làm:

Câu 3: Lipit có 4 loại chính:

  • Mỡ: chức năng chính là dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể
  • photpholipit: chức năng là cấu tạo nên màng tế bào
  • Steroit: chức năng là cấu tạo nên màng sinh chất và một số hoocmon
  • Sắc tố và vitamin: chức năng chuyển hóa trong cơ thể.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021