Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

Bài làm:

Câu 3:

  • Roi (tiêm mao) có ở 1 số vi khuẩn giúp di chuyển
  • Lông (nhung mao) có ở 1 số vi khuẩn giúp bám bám vào bề mặt tế bào chủ.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021