Nêu 3 đặc điểm cơ bản của virut

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 118 - sgk Sinh học 10

Nêu 3 đặc điểm cơ bản của virut.

Bài làm:

Virut gồm 3 tính chất cơ bản sau:

  • Virut có cấu tạo đơn giản gồm axit nuclêic bao quanh bởi vỏ prôtêin, chỉ chứa một loại axit nucleic ADN hoặc ARN.
  • Có kích thước siêu nhỏ, chỉ quan sát được chúng dưới kính hiển vi điện tử.
  • Kí sinh nội bào bắt buộc.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021