Phân biệt thành tế bào của thực vật với thành tế bào có vi khuẩn và nấm.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Phân biệt thành tế bào của thực vật với thành tế bào có vi khuẩn và nấm.

Bài làm:

Câu 3: Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật còn có thành tế bào.

  • Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xelulôzơ.
  • Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptiđôglican.
  • Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu là kitin.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021