Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.

Bài làm:

Câu 2:

 • Là mô hình khảm động:
  • Gồm 2 thành phần chính: photpholipit và protein
  • Chứa các phân tử colesteron, các protein (kênh vận chuyển) xen kẽ
  • Bên ngoài tế bào chứa: thụ thể, kênh, dấu chuẩn nhận biết tế bào
 • Chức năng:
  • Thực hiện trao đổi chất có chọn lọc giữa tế bào với môi trường ngoài
  • Vận chuyển các chất, thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021