Cần phải có nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 121 - sgk Sinh học 10

Cần phải có nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV?

Bài làm:

  • Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV hữu hiệu, cho nên cần phải có lối sống lành mạnh, loại trừ các tệ nạn xă hội.
  • Đảm bảo vệ sinh khi truyền máu, ghép tạng, không xăm mình và không tiêm chích ma túy. Khi mẹ đã bị nhiễm HIV thì không nên sinh con.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021