Hãy phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 128 - sgk Sinh học 10

Hãy phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào?

Bài làm:

  • Miễn dịch thể dịch là miễn dịch do tế bào B tiết ra kháng thể đặc hiệu chống lại kháng nguyên. Vì kháng thể nằm trong thể dịch nên gọi là miễn dịch thể dịch.
    • Kháng nguyên là chất lạ thường là prôtêin có khả năng kích thích cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch.
    • Kháng thể là prôtêin được sản xuất ra để đáp lại sự xâm nhập của kháng nguyên lạ.
    • Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể khớp với nhau như khóa với chìa.
  • Miễn dịch tế bào là miễn dịch có sự tham gia của các tế bào T độc (có nguồn gốc từ tuyến ức). Tế bào nào khi phát hiện ra tế bào nhiễm thì sẽ tiết ra prôtêin độc để làm tan tế bào nhiễm, khiến virut không nhân lên được. Trong bệnh virut, miễn dịch tế bào đóng vai trò chủ lực, vì virut nằm trong tế bào nên thoát khỏi sự tấn công của kháng thể.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021