Tế bào chất là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tế bào chất là gì?

Bài làm:

Câu 2:

  • Tế bào chất là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân của tế bào.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021