Giải bài 26 sinh 10: Sinh sản của vi sinh vật

 • 1 Đánh giá

Sự tăng số lượng cá thể vi sinh vật được xem là sự sinh sản, hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực có những nét khác nhau. Đó là nội dung bài 26. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Sinh trưởng của vi sinh vật nhân sơ

1. Phân đôi

 • Vi khuẩn chủ yếu sinh sản bằng cách phân đôi
  • ADN gấp nếp trên màng sih chất trên màng sinh chất làm điểm tự đính vào để nhân đôi
  • Vách tế bào hình thành vách ngăn tạo ra 2 tế bào vi khuẩn mới

2. Nảy chồi và tạo thành bào tử

 • Sinh sản bằng ngoại bào tử
 • Sinh sản bằng bào tử đốt
 • Hình thành sinh dưỡng bên trong nội bào tử

II. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực

1. Sinh sản bằng bào tử

 • Nhiều nấm mốc sinh sản vô tính bằng bào tử kín
 • Một số nấm sinh sản hữu tính bằng bào tử qua giảm phân

2. Sinh sản bằng nảy chồi và phân đôi

 • Một số nấm men sinh sản bằng cách nảy chồi, phân đôi
 • Một số tảo đơn bào sinh sản vô tính bằng cách phân đôi và sinh sản hữu tính bằng bào tử

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 105 - sgk Sinh học 10

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 105 - sgk Sinh học 10

Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 105 - sgk Sinh học 10

Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 26: Sinh sản của vi sinh vật


 • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021