Ý nghĩa của nguyên phân

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Ý nghĩa của nguyên phân.

Bài làm:

Câu 4:

  • Nguyên phân là cơ chế sinh sản của sinh vật nhân thực đơn bào
  • Nguyên phân giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển
  • Là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống tế bào mẹ.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021