Giải bài 22 sinh 10: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

 • 1 Đánh giá

Thế giới sống vô cùng đa dạng và phonng phú. Chúng bao gồm những sinh vật có kích thước nhỏ bé, cấu tạo đơn giản cho tới những sinh vật có kích thước lớn, cấu tạo phức tạp. Nhóm sinh vật đầu tiên được đề cập trong Sinh học phổ thông là vi sinh vật. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm vi sinh vật

 • Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi.
 • Phần lớn là đơn bào nhân sơ hay nhân thực

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

1. Các loại môi trường cơ bản

 • Căn cứ vào dinh dưỡng, môi trường nuôi cây vi sinh vật, môi trường chia thành 3 loại
  • Môi trường tự nhiê
  • Môi trường tổng hợp
  • Môi trường bán tổng hợp

2. Các kiểu dinh dưỡng

 • Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon, chia thành các kiểu:
  • Quang tự dưỡng
  • Hóa tự dưỡng
  • Quang dị dưỡng
  • Hóa dị dưỡng

II. Hô hấp và lên men

1. Hô hấp

 • Hô hấp hiếu khí
  • Là quá trình oxi hóa các phân tử hữu cơ, chất nhận e cuối cùng là phân tử oxi
  • Diễn ra: ti thể (sinh vật nhân thực), màng sinh chất (sinh vật nhân sơ)
 • Hô hấp kị khí
  • Là quá trình phân giải cacbonhidrat tạo năng lượng, chất nhận e cuối cùng là phân tử vô cơ

2. Lên men

 • Là quá trình chuyển hóa kị khí diễn ra trong trong tế bào
 • Chất cho và nhận e là phân tử hữu cơ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 - sgk Sinh học 10

Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 91 - sgk Sinh học 10

Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 91 - sgk Sinh học 10

Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3P04 - 1,5; KH2P04 - 1,0; MgS04 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0

a) Môi trường trên là loại môi trường gì?
b) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?
c) Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021