Nêu cấu trúc và chức năng của lizoxom.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu cấu trúc và chức năng của lizoxom.

Bài làm:

Câu 3:

  • Bào quan có 1 lớp màng bao bọc
  • Chứa các enzim thủy phân
  • Chức năng: phân hủy các tế bào già, bào quan già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng phục hồi
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021