Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat.

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat.

Bài làm:

Câu 2:

 • Dựa vào số lượng đơn phân, có 3 loại cacbohidrat:
  • đường đơn (gồm 1 đơn phân): glucozo, fructozo,....
  • đường đôi (gồm 2 đơn phân): lactozo, saccarozo, mantozo,...
  • đường đa (gồm nhiều đơn phân): tinh bột, xenlulozo, glicogen,....
 • Chức năng:
  • là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể
  • cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021