Giải bài 13 sinh 10: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

 • 1 Đánh giá

Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống. Chúng có cấu tạo phù hợp để tham gia mọi hoạt động sống cần thiết, đó là chuyển hóa vật chất và năng lượng. Vậy năng lượng là gì? Chuyển hóa vật chất và năng lượng là gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt nội dung kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi bài 13.

A. Lý thuyết

I. Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

1. Khái niệm năng lượng

 • Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công.
 • Chia năng lượng thành 2 dạng:
  • Động năng: là dạng năng lượng sẵn sàng sinh công
  • Thế năng: là dạng năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công
 • Năng lượng trong tế bào thường tồn tại ở dạng tiềm ẩn chủ yếu trong các liên kết hóa học.

2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào

Kết quả hình ảnh cho cấu tạo atp

 • ATP (adenozin triphotphat) là một hợp chất cao năng và được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào.
 • Một phân tử ATP gồm:
  • Bazo nito adenin
  • Đường ribozo
  • 3 nhóm photphat
 • Liên kết giữa 2 nhóm photphat cuối cùng của ATP rất dễ bị phá vỡ và giải phóng năng lượng
 • Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào:
  • Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào
  • Vận chuyển các chất qua màng
  • Sinh công cơ học

II. Chuyển hóa vật chất

 • Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.
 • 2 quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào:
  • Đồng hóa: tổng hợp các chất hữu cơ đơn giản từ các chất hữu cơ đơn giản
  • Dị hóa: phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản
 • Chuyển hóa vật chất luôn đi kèm với chuyển hóa năng lượng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thế nào là năng lượng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trình cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất


 • 19 lượt xem
Chủ đề liên quan