Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 124 - sgk Sinh học 10

Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào?

Bài làm:

  • Ngành công nghiệp vi sinh rất đa dạng, bao gồm nhiều ngành sản xuất khác nhau như ngành sản xuất chất kháng sinh, vitamin, axit hữu cơ, axit amin, thuốc trừ sâu sinh học...
  • Nếu trong quy trình sản xuất không đúng, gây nhiễm phagơ thì vi sinh vật trong nồi lên men sẽ bị chết. Phải hủy bỏ, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021