Giải bài 3 sinh 10: Các nguyên tố hóa học và nước

  • 1 Đánh giá

Tế bào được cấu tạo từ các cấp tổ chức nhỏ hơn là phân tử. Bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về 2 thành phần cấu tạo quan trọng của tế bào: các nguyên tố hóa học và nước.

A. Lý thuyết

1. Các nguyên tố hóa học

  • Trong khoảng vài chục nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống thì C, H, O, N chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể. Cacbon là nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.
  • Các nguyên tố cấu tạo nên tế bào chia thành 2 nhóm: nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng.

2. Nước và vai trò của nước trong tế bào

a. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước

  • Cấu tạo: phân tử nước gồm 1 nguyên tử O kết hợp với 2 nguyên tử H bằng liên kết cộng hóa trị.
  • Nước có tính phân cực

b. Vai trò của nước đối với tế bào

  • Nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống.
  • Là dung môi hòa tan
  • là môi trường cho các phản ứng sinh hóa

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trước hết phải tìm xem ở đó có nước hay không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trình bày cấu trúc hóa học và vai trò của nước trong tế bào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước


  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan