Giải bài 9 sinh 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Giải sinh lớp 10, Giải bài 9 sinh 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo), để học tốt sinh 10. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Lý thuyết

Hình ảnh có liên quan

V. Ti thể

 • Dạng hạt, kích thước và số lượng tùy thuộc từng tế bào
 • Có 2 lớp màng bao bọc:
  • Màng ngoài không gấp nếp
  • Màng trong gấp nếp thành các mào chứa enzim hô hấp
 • Bên trong chứa ADN dạng vòng và riboxom
 • Chức năng: chuyển hóa chất hữu cơ tạo năng lượng ATP cung cấp cho tế bào

VI. Lục lạp

 • Bào quan chỉ có ở tế bào thực vật
 • Có 2 lớp màng bao bọc
 • Bên trong chất nền và hệ thống túi dẹt (tilacoit, grana) chứa enzim quang hợp
 • Có chứa ADN dạng vòng, riboxom
 • Chức năng: chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học

VII. Một số bào quan khác

1. Không bào

 • Bào quan có 1 lớp màng bao bọc
 • Chức năng: các tế bào thực vật thường có không bào lớn chứa chất dự trữ hoặc các chất phế thải hoặc giúp các tế bào hút nước.

2. Lizoxom

 • Bào quan có 1 lớp màng bao bọc
 • Chứa các enzim thủy phân
 • Chức năng: phân hủy các tế bào già, bào quan già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng phục hồi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu cấu trúc và chức năng của lizoxom.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nêu cấu trúc và chức năng của không bào.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh hoc 10 bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)


 • 35 lượt xem
Chủ đề liên quan