Nêu cấu trúc và chức năng của không bào.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nêu cấu trúc và chức năng của không bào.

Bài làm:

Câu 4:

  • Bào quan có 1 lớp màng bao bọc
  • Chức năng: các tế bào thực vật thường có không bào lớn chứa chất dự trữ hoặc các chất phế thải hoặc giúp các tế bào hút nước.
  • 1.287 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021