Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Bài làm:

Câu 1:

  • Thành tế bào cấu tạo bởi peptidoglican (chuỗi cacbohidrat liên kết với các đoạn polipeptit ngắn) => quy định hình dạng và bảo vệ tế bào
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021