Giải bài 31 sinh 10: Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

 • 1 Đánh giá

Virut rất đa dạng. Chúng kí sinh trên nhiều vật chủ khác nhau, đa số có hại. Để phục vụ cho nhu câu của mình, con người đã sử dụng virut để sản xuất một số sản phẩm. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải cấc câu hỏi trong bài 31.

A. Lý thuyết

I. Các virut kí sinh ở vi sinh vật, thực vật và côn trùng

1. Virut kí sinh ở vi sinh vật (phagơ)

 • Có khoảng 3000 loại virut:
  • Hầu hết kí sinh ở vi sinh vật nhân sơ
  • Một số kí sinh ở sinh vật nhân thực
 • Phagơ gây nhiều thiệt hại cho ngành công nghiệp

2. Virut kí sinh ở thực vật

 • Phần lớn gây nhiễm do côn trùng
 • Lan rộng bằng cách di chuyển qua cầu sinh chất của tế bào
 • Làm thay đổi hình thái cây nhiễm bệnh

3. Virut kí sinh ở côn trùng

 • Tồn tại trong côn trùng, sau đó lây nhiễm sang cơ thể khác
 • Virut dạng trần hoặc dạng bọc
 • Xâm nhập vào tế bào ruột hoặc theo dịch bạch huyết lan khắp cơ thể

II. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

1. Trong sản xuất các chế phẩm sinh học

 • Virut được sử dụng làm vật vận chuyển gen nhằm sản suất ra một số chế phẩm sinhh học, phục vụ nhu cầu của con người

2. Trong nông nghiệp: thuốc trừ sâu từ virut

 • Sử dụng virut nhằm tiêu diệt các sâu bệnh gây hại cho cây trồng thay thế cho thuốc trừ sâu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 124 - sgk Sinh học 10

Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 124 - sgk Sinh học 10

Virut thực vật lan truyển theo con đường nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 124 - sgk Sinh học 10

Hãy nêu vai trò của virut trong sản xuất các chế phẩm sinh học.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 31: Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn


 • 33 lượt xem
Chủ đề liên quan