Giải bài 7 sinh 10: Tế bào nhân sơ

 • 1 Đánh giá

Học thuyết tế bào hiện đại cho thấy: Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào và tế bào chỉ được sinh ra từ tế bào có trước bằng cách phân bào. Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Thế giới sống được cấu tạo từ 2 loại tế bào: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

A. Lý thuyết

I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

 • Tế bào có kích thước nhỏ 1000 - 5 000 nm, bằng 1/10 tế bào nhân thực
 • Chưa có nhân hoàn chỉnh
 • Tế bào chất: không có hệ thống nội màng và bào quan có màng bao bọc
 • Tỉ lệ S/V lớn => có khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh

II. Cấu tạo tế bào nhận sơ

Hình ảnh có liên quan

1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi

 • Thành tế bào cấu tạo bởi peptidoglican (chuỗi cacbohidrat liên kết với các đoạn polipeptit ngắn) => quy định hình dạng tế bào

=> Dựa vào cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào, chia vi khuẩn thành 2 loại: Gram dương và Gram âm

 • Màng sinh chất cấu tạo từ 2 lớp photpholipit và protein
 • Roi (tiêm mao) có ở 1 số vi khuẩn giúp di chuyển
 • Lông (nhung mao) có ở 1 số vi khuẩn giúp bám bám vào bề mặt tế bào chủ.

2. Tế bào chất

Tế bào chất gồm:

 • Bào tương: dạng keo bán lỏng
 • Riboxom: nơi tổng hợp protein của tế bào

3. Vùng nhân

 • Chứa 1 phân tử ADN dạng vòng
 • Một số vi khuẩn có thêm các plasmit (ADN dạng vòng nhỏ)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tế bào chất là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ta ưu thế gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ


 • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan