Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 128 - sgk Sinh học 10

Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào?

Bài làm:

 • Bệnh truyền nhiễm
  • Là bệnh lây lan từ cơ thể này sang cơ thể khác
  • Tùy loại vi sinh vật mà có thể lây truyền theo các con đường khác nhau
 • Phương thức lây truyền
  • Truyền ngang
   • Qua sol khí
   • Qua tiêu hóa
   • Qua tiếp xúc trực tiếp
   • Qua động vật cắn hoặc côn trùng đốt
  • Truyền dọc: Truyền từ mẹ sang con

 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021