Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân

Bài làm:

Câu 3: Sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân:

Nguyên phân

 • Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.
 • Có một lần phân bào.
 • Không có sự tiếp hợp và hoán vị gen.
 • Các NST ở kì giữa xếp thành 1 hàng tại mặt phẳng xích đạo.
 • Kết quả: tạo 2 tế bào con có số lượng NST giống hệt tế bào mẹ (2n).

Giảm phân

 • Xảy ra ở tế bào sinh dục chín.
 • Có hai lần phân bào.
 • Có sự tiếp hợp và hoán vị gen.
 • Các NST xếp thành 2 hàng ở kì giữa I, 1 hàng ở kì giữa II.
 • Kết quả: qua hai lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con có NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021