Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?

Bài làm:

Câu 2:

  • Quang hợp chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021