Thế nào là vận chuyển thủ động?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thế nào là vận chuyển thủ động?

Bài làm:

Câu 1:

  • Là phương thực vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng.
  • Theo nguyên lý khuếch tán gọi là sự thẩm thấu: các chất từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp hơn
  • Có 2 cách khuếch tán qua màng sinh chất:
    • Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit kép
    • Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021