Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.

Bài làm:

Câu 1:

  • Bao gồm hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian
  • Chức năng: là giá đỡ và tạo hình dạng tế bào; là nơi neo đậu của các bào quan
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021