Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gongi.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gongi.

Bài làm:

Câu 3:

  • Chức năng: lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021