Hiện tượng các NST tương đồng bắt đầu với nhau có ý nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hiện tượng các NST tương đồng bắt đầu với nhau có ý nghĩa gì?

Bài làm:

Câu 2: Ý nghĩa bắt đôi của các NST tương đồng.

Sự tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng suốt theo chiều dọc và có thể diễn ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em. Sự trao đổi những đoạn tương ứng trong cặp tương đồng đưa đến sự hoán vị của các gen tương ứng. Do đó, tạo ra sự tái tổ hợp của các gen không tương ứng. Đó là cơ sở để tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp NST, cung cấp nguyên liệu phong phú cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021