Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 - sgk Sinh học 10

Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Đặc điểmLên men LacticLên men rượu
Loại vi sinh vật
Sản phẩm
Nhận biết

Bài làm:

Sự sai khác của hai quá trình lên men:

Đặc điểmLên men LacticLên men rượu
Loại vi sinh vậtVi khuẩn lactic đồng hình và dị hìnhNấm men rượu, ngoài ra có thể có một số nấm mốc và vi khuẩn
Sản phẩmLên men đồng hình: axit lactic Lên men dị hình : axit lactic CO2 eetilic và axit hữu cơNấm men: rượu êtilic, CO2. Vi khuẩn , nấm mốc : rượu, CO2, các chất hữu cơ khác
Nhận biếtcó mùi chuacó mùi rượu
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021