Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật gây bệnh cơ hội?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 121 - sgk Sinh học 10

Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật gây bệnh cơ hội?

Bài làm:

  • Ở điều kiện bình thường, một số vi sinh vật thường không gây bệnh, nhưng khi cơ thể yếu, khả năng miễn dịch bị suy giảm thì chúng trở thành gây bệnh, bệnh do vi sinh vật gây ra gọi là bệnh cơ hội.
  • Vi sinh vật gây bệnh gọi là vi sinh vật cơ hội.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021