Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

Bài làm:

Câu 4:

  • Vùng nhân chứa vật chất di truyền (ADN dạng vòng) của tế bào, là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vi khuẩn.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021